VVG planuojami ir įvykę renginiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Ketvirtadienis, 01 Rugsėjis 2016 16:35

ĮVYKĘ RENGINIAI

         

2019 m. spalio 11 d., 12.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

          DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau FSA) patvirtinimo:

1.1. Dėl FSA vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2- SAVA-6 vietos projektams patvirtinimo.

1.2. Dėl FSA vietos plėtros strategijos priemonės   „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.LEADER-19.2-6.2 vietos projektams patvirtinimo.

1.3. Dėl FSA vietos plėtros strategijos priemonės   „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.LEADER-19.2-6.4 vietos projektams patvirtinimo.

Kavos pertrauka

2. Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Paprasto kaimo vietovių kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektus paskelbimo.

3. Dėl narių išbraukimo iš asociacijos „Lamatos žemė“ narių.

4. Dėl informacijos pateikimo apie Europos LEADER konferenciją „10-oji LINC konferencija/10th LINC Conference, kuri vyko 2019 m. rugsėjo 10-13 dienomis, Estijoje.

5. Dėl dalyvavimo tarpregioniniame projekte „Maistas kurį galima valgyti“.2019 m. rugsėjo 10-13 dienomis Asociacijos „Lamatos žemė“ pirmininkas Vygantas Kamarauskas ir viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje LINK2019, Pernu mieste, Estijoje. Šiame renginyje viso dalyvavo apie 390 dalyvių iš 17 šalių. Dauguma jų įgyvendina vietos plėtros strategijas pagal ES LEADER priemonę.

Konferencijos metu buvo pristatomi projektai įgyvendinti pagal LEADER priemonę Estijoje, taip pat atstovo iš Europos Komisijos, Karolinos Jasinska-Muhleck, buvo pristatomos įžvalgos dėl strategijų finansavimo ateinančiu periodu, daugiafondžių strategijų pliusai minusai bei iššūkiai.

img 7291

61305 

 

 

 

 

 

 

 


         

2019 m. liepos 18 d., 12.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Projektų atrankos posėdis.

          DARBOTVARKĖ

1. Dėl VŠĮ „Gabrielius“ vietos projekto „VŠĮ „Gabrielius“ ekonominės veiklos pradžia“ pagal VPS priemonę „NVO ir socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) Nr. ŠILU-LEADER-6B-D-10-1-2019).


          2019 m. birželio 20 d., 18.30 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

          DARBOTVARKĖ

1. Dėl asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos pirmininko išrinkimo.

2. Dėl asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.

3. Dėl pritarimo tarptautinio bendradarbiavimo projektui „Daugiafunkcinė tvaraus turizmo verslumo plėtra“


       

         2019 m. birželio 20 d., 17.30 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko visuotinis narių susirinkimas.

         DARBOTVARKĖ

     1. Dėl Asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos narių išrinkimo:

1.1. Dėl valdžios sektoriaus atstovų išrinkimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos narius.

1.2. Dėl pilietinės visuomenės atstovų išrinkimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos narius. Kavos pertrauka.

1.3. Dėl verslo sektoriaus atstovų išrinkimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos narius.   


         

          2019 m. birželio 18 d. 10.00 val. vyko mokymai tema "Dėl verslo planų vertinimo". Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.


2019 m. gegužės 7 d. 12.00 val. vyko mokymai tema "Dėl netiesioginių išlaidų normos taikymas". Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė.

DARBOTVARKĖ:

12.00 - 12.15 Atvykimas

12.15 - 13.45 Probleminių klausimų aptarimas

13.45 - 14.00 Kavos pertrauka

14.00-16.00 Mokymai "Netiesioginių išlaidų normos taikymas"


 

         2019 m. balandžio 29 d., 17.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko visuotinis narių susirinkimas.

         DARBOTVARKĖ

1.Dėl Asociacijos „Lamatos žemė“ veiklos ataskaitos už 2018 metus tvirtinimo. Kavos pertrauka.

2.Dėl asociacijos finansinės ataskaitos už 2018 metus tvirtinimo. 

3.Dėl Asociacijos „Lamatos žemė“ revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Einamieji klausimai. 


2019 m. balandžio 25 d. Raseinių r. vyko VVG tinklo narių visuotinis susirinkimas. Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl finansinės ataskaitos tvirtinimo;

2. Dėl veiklos ataskaitos tvirtinimo;

3. Dėl LEADER  sveitainės sukūrimo/atkūrimo;

4. Dėl nario mokesčio didinimo;

5. Dėl VVG Pirmininko ir valdybos narių rinkimo.


 

2019 m. balandžio 15 d., 12.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

          DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 10 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2. Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo Nr. 10 teikti vietos projektus paskelbimo.

3. Dėl UAB „Grūdų linija“ priėmimo į asociacijos „Lamatos žemė“ narius.2019 m. kovo 21 d. 10.30 val. Skuodo rajono VVG būstinėje vyko Klaipėdos regiono VVG susitikimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama/aptariama iš VVG tinklo gauta informacija, VPS priemonių susijusių su trumposiomis maisto grandinėmis organizvimas ir įgyvendinimas, vietos projekto vertinimo procedūros, vietos projektų sutarčių sudarymas. Susitikime dalyvavo atstovės iš Skuodo rajono VVG, Kretingos r. vietos plėtros asociacijos, VVG "Pajūrio kraštas", Šiaurės vakarų Lietuvos VVG. ir Asociacijos "Lamatos žemė". Į susitiką vyko VPS finansininkė Rita Grigalienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė. 2019 m. kovo mėn. 1 d., 17.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko viešinimo renginys „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir planai 2019 - 2020 m.“

Renginio metu buvo aptarta visos strategijos priemones ir pristatytos naujas galimybes įvairaus verslo (socialinio, bendruomeninio, bendradarbiavimo, žemės ir ne žemės ūkio) pradžiai ir plėtrai Šilutės rajone, tam, kad iš anksto butų galima ruoštis 2019-2020 m. vietos projektų paraiškų pateikimui. 2019 m. kovo mėn. 1 d., 16.30 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

        DARBOTVARKĖ:

1.Dėl asociacijos „Lamatos žemė“ darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų dydžio nustatymo. 

2.Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

3.Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektus paskelbimo.


 

2019 m. vasario 28 d., 13 val., Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.) vyko  mokslinis - praktinis seminaras-diskusija "Lietuvos miesto ir kaimo gyvastingumo plėtros perspektyvos glogalių pokyčių kontekste". Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė. 

 2019 m. vasario 14 d. vyko Asociacijos "Lamatos žemė" valdybos posėdis elektoniniu būdu lapkričio pagal 2016-07-04 valdybos darbo reglamentą (23-24 punktai).

             DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 2 ir Kvietimo Nr. 3 teikti vietos projektus patikslintų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo.2019 m. sausio mėn. 24 d., 12.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

        DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2. Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus paskelbimo.

3. Dėl 2018 metų vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.


 

           Asociacija "Lamatos žemė" 2019 m. sausio 7 d., 15.00 val., Šilutės seniūnijos salėje adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė vykdė viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategiją "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui"  1 prioriteto "Verslo skatinimas, darbo vietų kūrimas, ekonominės veiklos įvairinimas kaimo vietovėse" 1.1. priemonę "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra", 1.2. priemonę "Regioninių paslaugų ir produktų pasiūlos didinimas, reminat partnerytę ir bendradarbiavimą" ir VPS 2 prioriteto "Patrauklios gyvenamosios aplinkos ir sumanios bendruomenės kūrimas" 2.1. priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgudžių įgijimas".

Informacinis leidinys (atmintinė) nuoroda

 


 

      2018 m. gruodžio 20 d. vyko Asociacijos "Lamatos žemė" valdybos posėdis elektoniniu būdu lapkričio pagal 2016-07-04 valdybos darbo reglamentą (23-24 punktai).

             DARBOTVARKĖ

      1. Dėl vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ pakeitimų patvirtinimo.


 

       2018 m. gruodžio mėn. 11 d., 12.00 val. asociacijoje „Lamatos žemė“ (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

        DARBOTVARKĖ:

       1.Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

      2.Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus paskelbimo. Kavos pertrauka.

     3.Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

     4.Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus paskelbimo.

     5.Einamieji kausimai (Informacija iš LKBS visuotinio susirinkimo ir kt.) 2018 m. gruodžio 7 d., 10 val., Aleksandro Stulginskio universitete (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.) vyko 8-oji tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija "Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai". Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS finansininkė Rita Grigalienė.

Konferencijos programa nuoroda


        

             2018 m. lapkričio 22 d. 10 val. „Žalgirio“ arenoje, „Nemuno“ konferencijų salėje (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas) vyko NMA organizuojama konferencija tema "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos". Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė.

          Konferencijos programa nuoroda 


 

         2018 m. lapkričio 19 d. vyko Asociacijos "Lamatos žemė" valdybos posėdis elektoniniu būdu lapkričio pagal 2016-07-04 valdybos darbo reglamentą (23-24 punktai).

             DARBOTVARKĖ

         1. Dėl vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ pakeitimų patvirtinimo.


           

          2018 m. lapkričio 15 d., 10.30 val., "Elbenta" bendruomenės namuose (Elbentos g. 5, Kesčių k., Žygaičių sen., Tauragės r.) vyko konferencija "Socialinis verslas - ateitis keičianti socialinę aplinką. Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė,  VPS viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė.

          Konferencijos programa nuoroda 

 2018 m. spalio 25 d., 11.00 val., Aleksandro Stulginskio universitete (Universiteto g. 8a-211, Akademija, Kauno r.) vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pasitarimas diskusija. Renginyje dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" valdybos narė Lina Balčiauskienė.

  DARBOTVARKĖ:

       1. LATGA ir AGATA pristatymai bei diskusija dėl privalomų mokesčių renginių orginatoriams;
       2. Pristatymas apie ES aplinkosauginius (kvapų) normatyvus ir siūlymus juos keisti;
       3. Lietuvos kaimo parlamentas 2019 m.: laikas, vieta, pagrindinės temos;
       4. LKBS sąskrydis 2019 m.;
       5. VMI informacija dėl buhalterinės apskaitos bei metinių finansinės atskaitomybės;
      6. Tarptautinė EARD konferencija "LEADER Reloaded" apžvalga;
      7. kita informacija. 


 2018 m. spalio 25 d. 14.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko seminaras tema "Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas?" skirtas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams. Seminarą organizavo NVO Avilys.

Seminaro darbotvarkė nuoroda


 

                  2018 m. spalio 23 d., 9.00 val., Palangos kurorto muziejuje (Birutės al. 34 a, Palanga) vyko Asociacijos „Klaipėdos regionas“ organizuojamą Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos rengimo susitikimą – strateginę sesiją. Renginyje dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS finansininkė Rita Grigalienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė.2018 m. rugsėjo 27 d.,10.00 val., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, Vilnius) vyko susitikimas su VVG atstovais. Susitikime dalyvavo VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė.


 

2018 m. rugsėjo 20 d., 10.00 val., Kauno rajono vietos veiklos grupės patalpose, adresu Nemuno g. 14, Rokų k., Kauno r. vyko VVG tinklo išplėstinis valdybos posėdis. Valdybos posėdyje dalyvavo VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl vietos projektų vertinimo klausimų ir pasiūlymų pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

2. Dėl viešųjų pirkimų klausimų ir pasiūlymų pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

3. Kiti klausimai


 

2018 m. rugsėjo 17 d. vyko asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos posėdis Nr. VPS-18-07 elektroniniu paštu (Remdamasi asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos darbo reglamento 23 punktu).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl valdybos pritarimo priimti į darbą VPS administratoriaus pareigoms (0,5 etato) ir sudaryti terminuotą darbo sutartį.


 

2018 m. rugsėjo 14 d., 10.00 val. asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko mokymai tema "LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese" (kodas 596131007). Mokymus organizavo Aleksandro Stulginskio universitetas. 

Mokymų darbotvarkė: nuoroda


 

2018 m. rugpjūčio 10 d., 12.00 val. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks Šilutės seniūnijos salėje (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: paspauskite čia

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio trukmė 2 val., 1 kavos pertrauka


  

2018 m. liepos 3 d., 13.00 val., asociacijoje "Lamatos žemė"  (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“ Kvietimo Nr. 4  teikti vietos projektus pagal  VPS 1 prioriteto priemonę „ Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  biudžeto sumos padidinimo 9799,53 Eur .

Valdybos posėdžio trukmė 1,5 val., 1 kavos pertrauka


 

2018 m. liepos 3 d., 12.00 val., vyko Vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyko Šilutės seniūnijos salėje (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl Violetos Valiukevičienės vietos projekto „Stalių dirbinių gamybos ir pastatų rekonstravimo verslo kūrimas Kintuose“ pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-6,  1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,  Nr. LEADER-19.2-6.2 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas NrŠILU-LEADER-6A-D-2-1-2018);

2. Dėl Kamilijos Tamavičiūtės vietos projekto „Jaunosios veterinarijos gydytojos įsikūrimas Šilutės rajone“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra“ pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-6,  1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,  Nr. LEADER-19.2-6.2 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas NrŠILU-LEADER-6A-D-2-2-2018).


 

2018 m. birželio 21 d., 12.00 val., vyko Vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyko Šilutės seniūnijos salėje (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto patikslinto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl UAB „Centas plius“ vietos projekto „UAB „Centas plius“ veiklos plėtra“ pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-6,  2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“,  Nr.LEADER-19.2-6.4 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas NrŠILU-LEADER-6A-D-3-1-2018); 

3. Dėl UAB „Jorio transportas“ vietos projekto „UAB „Jorio transportas“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra“ pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-6,  2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“,  Nr.LEADER-19.2-6.4 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas NrŠILU-LEADER-6A-D-3-2-2018).

 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio trukmė 2 val., 1 kavos pertrauka.


 

2018 m. birželio 7 d. vyko asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos posėdis Nr. VPS-18-05 elektroniniu paštu (Remdamasi asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos darbo reglamento 23 punktu).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" KVIETIMO Nr. 5 teikti vietos projektus patikslinto finansavimo sąlygų aprašo ir jo 1 priedo "Vietos projekto paraiškos forma" patvirtinimo.


 

 Š.m. gegužės 29 d., 11.30 val., Kredito unijoje "Germanto lobis" (adresu Sedos g. 6, Telšiai ) vyko LR Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras, tema "Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė". Į seminarą vyko asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.

Seminaro darbotvarkė: nuoroda


 

Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre (adresu Antakalnio g. 25, Vilnius) 2018 m. gegužės 28 d., 10.00 val., vyko seminaras - konferencija "ES Baltijos jūros regiono strategija ir jos galimybės vietos veiklos grupėms". Į seminarą vyko VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.

Seminaro - konferencijos darbotvarkė: nuoroda


 

Vadovaujantis Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos įstatais, 2018 m. balandžio 30 d., 11.00 val., Aleksandro Stulginskio universiteto III rūmuose (610 aud., Akademija, Kauno r.) vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo asociacijos "Lamatos žemė" valdybos narė Lina Balčiauskienė.

Susirinkimo darbotvarkė:  nuoroda


 

2018 m. balandžio 16 d., 11.00 val., Aleksandro Stulginskio universiteto III rūmuose, 610 aud. (Akademija, Kauno r.) vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių susirinkimas.

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ 

30547214 1604539909653845_1200954286_o


 

2018 m. balandžio 12 d., 17.30 val. asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko viešinimo ir aktyvinimo renginys potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" 2 prioriteto 2.1. priemonės "Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas 2 veiklos sritį "Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių gerinimas".


 

2018 m. balandžio 5 d., 11.00 val., Raudondvario dvare (adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.) vyko VVGT narių visuotinis rinkiminis susirinkimas. Į susirinkimą vyko asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖŠ.m. kovo 29 d., 9.00 val., VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre (adresu Vydūno g. 19, Jurbarkas) vyko mokymai, tema "Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas" lektorius Tomas Šedbaras. Į mokymus vyko asociacijos "Lamatos žemė" VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.2018 m. kovo 16 - 17 dienomis, Antalietėje, Inovatorių slėnyje (adresu Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.) vyko mokymai vietos veiklos grupių darbuotojams, atsakingiems už kaimo gyventojų aktyvinimą, animavimą, informacijos apie kaimo vystymo galimybes sklaidą, tiesioginį bendravimą su pareiškėjais, VVG viešųjų ryšių organizavimą. Į mokymus vyko asociacijos "Lamatos žemė" VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.

Renginio programa

28947619 2388759784483677_9000406668572788795_o 2018 m. kovo 8 d. vyko asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos posėdis elektroniniu paštu (Remdamasi asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos darbo reglamento 23 punktu). 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" Kvietimo Nr. 2 ir Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus patikslintų finansavimo sąlygų aprašų ir teikti vietos projektus patikslintų Kvietimų Nr. 2 ir Nr. 4 skelbimų patvirtinimo. 


 

         2018 m. kovo 6 d.,10.00 val., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, Vilnius) vyko susitikimas su VVG administratoriais, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovais. Susitikime dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė.         Š.m. vasario 27 d., 9.00 val., Kęsčių kaimo bendruomenės namų salėje (adresu Elbento g. 5, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r.) vyko mokymai, tema "Verslo planų rengimas ir vertinimas" lektorė Diana Jucevičienė. Į mokymus vyko asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS finansininkė Rita Grigalienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.

20180227 152007


 

2018 m. vasario 22 d. vyko asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos posėdis elektroniniu paštu pagal 2016-07-04 Valdybos darbo reglamentą (23-24 punktus).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" Kvietimo Nr. 5 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo ir teikti vietos projektus  Kvietimo Nr. 5  skelbimo patvirtinimo.


 

Š.m. vasario 20 d., 9.00 val., Kęsčių kaimo bendruomenės namų salėje (adresu Elbento g. 5, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r.) vyko mokymai, tema "Paramos projektų administravimas ir valdymas" lektorė Ieva Adomaitytė - Subačienė. Į mokymus vyko asociacijos "Lamatos žemė" pirmininkas Vygantas Kamarauskas, VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS finansininkė Rita Grigalienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.


28693594 1554991611275342_651500685_oNuo 2018-02-14 iki 2018-02-21 asociacija "Lamatos žemė" vykdė viešinimo ir aktyvinimo renginius Šilutės rajono seniūnijose, potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategiją "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" priemonę "Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra". Kvietėme ūkininkus ir ketinančius užsiimti žemės ūkio verslu atvykti į susitikimus, kuriuose pristatėme projektų finansavimo sąlygas, atrankos kriterijus ir atsakėme į pateiktus klausimus.

                                                   KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PRISTATYMO GRAFIKAS                                                
2018-02-14 (trečiadienis) 14.00 val. Usėnų seniūnijos bibliotekoje (Jazminų g. 3, Usėnai)
2018-02-14 (trečiadienis) 17.00 val. Juknaičių bendruomenės namuose (Šiloko g. 1, Juknaičiai)
2018-02-19 (pirmadienis) 11.00 val. Vainuto bendruomenės salėje (Galnės g. 1, Vainuto mstl., Šilutės r.)
2018-02-19 (pirmadienis) 13.00 val. Švėkšnos seniūnijos salėje (Liepų a. 24, Švėkšnos mstl., Šilutės r.)
2018-02-21 (trečiadienis) 10.30 val. Gardamo seniūnijos patalpose (Liepų g. 4, Gardamo mstl., Šilutės r.) 
2018-02-21 (trečiadienis) 15.00 val. Asociacijos "Lamatos žemė" patalpose (Lietuvininkų g. 17, Šilutė)

 Asociacija "Lamatos žemė" 2018 m. vasario 9 d., 14.00 val., Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje (II) adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė vyko viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategiją "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" VPS 2 prioriteto "Patrauklios gyvenamosios aplinkos ir sumanios bendruomenės kūrimas" 2.1. priemonę "Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" 2 veiklos sritį "Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių gerinimas".

Renginio trukmė: 1 val.


 

2018 m. vasario 8 d., 12.30 val., asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;

2. Dėl Gorainių bendruomenės vietos projekto "Gorainių bendruomenės namų pastato sutvarkymas" pagal VPS priemonės "Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 1 veiklos sritį "Bendruomenių veiklai būtinų patalpų įrengimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠILU-LEADER-6B-I-1-1).

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio trukmė 1,5 val., 1 kavos pertrauka.2018 m. vasario 8 d., 12.00 val., asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;

2. Dėl Paprasto kaimo vietovių Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus paskelbimo;

3. Dėl nario UAB "Neringos kelias" išstojimo iš asociacijos "Lamatos žemė" narių. 

Valdybos posėdžio trukmė 1,5 val., 1 kavos pertrauka.


 

        Š.m. vasario 1 d., 9.00 val.,  adresu Kranto g. 3A, Tauragė (restoranas "Banga") vyko Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos organizuojami mokymai, tema "Viešieji pirkimai". Į mokymus vyko asociacijos "Lamatos žemė" VPS administratorė Greta Jankauskienė. 


 

Asociacija "Lamatos žemė" š.m. vasario 1 - 7 dienomis vykdė viešinimo ir aktyvinimo renginius potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" 1 veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" ir 2 veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti".

Renginio trukmė 1 val.

SUSITIKIMŲ GRAFIKAS


KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PRISTATYMO GRAFIKAS


Data Laikas Seniūnija Vieta, adresas
2018-02-01 15.00 val. Kintų seniūnija

Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkciniame centre

Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r.

   2018-02-05        11.00 val.                         Katyčių seniūnija                  

                              Katyčių seniūnijos salėje

                    Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r.            

2018-02-05 13.00 val. Žemaičių Naumiesčio seniūnija

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos salėje

Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

   2018-02-06 16.00 val. Rusnės seniūnija

Salos etnokultūros ir informacijos centre

Neringos g. 7, Rusnės sen., Šilutės r.

   2018-02-07      15.00 val. Šilutės seniūnija

Šilutės seniūnijos salėje

Lietuvininkų g. 17, Šilutė

2018-02-07      17.00 val. Juknaičių seniūnija

Juknaičių bendruomenės salėje

Šiloko g. 1, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r.

 2018 m. sausio 25 d., 18.30 val., asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2. Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimo.

3. Dėl Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" Kvietimo Nr. 3 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

4. Dėl Paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimo.

5. Einamieji klausimai.

Valdybos posėdžio trukmė 2 val., 1 kavos pertrauka.2018 m. sausio 25 d., 17.30 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Asociacijos "Lamatos žemė" Visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Asociacijos "Lamatos žemė" veiklos ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo:

1.1. Bendra informacija: Asociacijos "Lamatos žemė" narių kaitą per nuo 2017-01-02 iki 2017-12-31.

1.2. Dėl vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" 2017 metų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Asociacijos finansinės ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo.

3. Dėl Asociacijos "Lamatos žemė" revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Einamieji klausimai.

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo trukmė 1,5 val., 1 kavos pertrauka.


 

2017 m. gruodžio 12 d., 10.00 val. asociacijoje "Lamatos žemė" (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Klaipėdos apskrities VVG pasitarimas.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl VPS keitimo klausimų;

2. Dėl FSA rengimo klausimų;

3. Dėl informacijos iš 2017 m. gruodžio 7 d. apskritojo stalo diskusijų ŽŪM.

25397559 1481717928602711_1975756664_o


 

2017 m. lapkričio 23 d., 17.30 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko asociacijos "Lamatos žemė" Visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" pakeitimo patvirtinimo;

2. Dėl asociacijos narių dalyvavimo visuotiniuose susirinkimuose;

3. Einamieji klausimai.

Visuotinio susirinkimo trukmė 2 val., 1 kavos pertrauka.2017 m. lapkričio 23 d., 17.00 val. asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko  stebėsenos komisijos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pasiūlymų pateikimo Vietos plėtros strategijos veiksmų plano pakeitimui.

Numatoma trukmė 30 min.2017 m. lapkričio 16 d., 12.00 val. asociacijoje "Lamatos žemė" (adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Visuotinio narių susirinkimo šaukimo datos nustatymo ir darbotvarkės nustatymo.

2. Dėl Valdybos nario perrinkimo.

3. Dėl vietos projektų priemonėms "Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra", "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti", "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" atrankos kriterijų.

4. Dėl vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" keitimo.

5. Einamieji klausimai.

Valdybos posėdžio trukmė 2 val., 1 kavos pertrauka.

 valdyb.posed2017-11-16Asociacija "Lamatos žemė" 2017 m. lapkričio 14 d., 13.00 val., Šilutės rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (II) adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė vykdė viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategiją "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" VPS 2 prioriteto "Patrauklios gyvenamosios aplinkos ir sumanios bendruomenės kūrimas" 2.1. priemonę "Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" 2 veiklos sritį "Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių gerinimas".

Renginio trukmė: 1 val.

Lankstinukas


 

2017 m. lapkričio 9 d., 16.00 val. asociacija "Lamatos žemė" vykdė viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" 1 prioriteto priemones "Ūkio ir verslo plėtra", "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" ir "Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra" bei 2 prioriteto 2.1. priemonės "Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas 2 veiklos sritį "Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių gerinimas". Renginys vyko Vainuto seniūnijos bendruomenės namuose adresu Galnės g. 1, Vainuto mstl., Šilutės r.

Viešinimo ir aktyvinimo renginio tema: "Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimo aktualijos"

Renginio trukmė: 1,5 val.

Viešinimo skaidrės

Renginio programa: nuoroda

23627107 1453190851455419_1220613482_o


 

  2017 m. spalio 31 d., 11.00 val. Tauragės seniūnijos salėje (V. Kudirkos g. 9, Tauragė) vyko Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras, tema "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "Leader" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai". Į seminarą vyko VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė.

Renginio programa: nuoroda


 

  2017 m. spalio 24 d., 14.00 val., viešbutyje "Vilnius Grand Resort" adresu Ežeraičių g. 2, Ežeraičių k., Avižienių sen., Vilniaus r. vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojama konferencija tema "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "Leader programa" įgyvendinimo aktualijos". Į konferenciją vyko VPS finansininkė Rita Grigalienė ir VPS administratorė Greta Jankauskienė.   

Renginio programa: nuoroda  2017 m. rugsėjo 22-23 d., Ukmergės r., Taujėnų dvare vyko Lietuvos parlamento III sesija. Ją organizavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga. Į sesiją vyko VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir 3 asociacijos "Lamatos žemė" nariai. 

Renginio programa: nuoroda


 

         2017 m. rugsėjo 13-14 dienomis, LITEXPO parodų rūmuose, adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, Lietuvos kaimo tinklas bendradarbiaudamas kartu su Vietos veiklos grupių tinklu ir Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centru organizavo Tarptautinę VVG bendradarbiavimo konferenciją "Tinklaveika veikia!". Konferencijos tikslas buvo paskatinti VVG bendradarbiavimą ir įkvėpti jas naujiems tarptautiniams projektams. Į konferenciją vyko Asociacijos "Lamatos žemė" pirmininkas Vygantas Kamarauskas.

               Renginio programa: nuoroda


 

2017 m. rugpjūčio 28 d., 13.00 val., Skuodo vietos veiklos grupėje, adresu Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo sen., Skuodo r. vyko Klaipėdos apskrities VVG pasitarimas. Į pasitarimą vyko VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS finansininkė Rita Grigalienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.

21216192 1383073978467107_1805302609_o


 

2017 m. liepos 25 d., 10.00 val., asociacija "Lamatos žemė" vykdė viešinimo ir aktyvinimo renginį vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Vietos plėtros strategiją "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" VPS 2 prioriteto "Patrauklios gyvenamosios aplinkos ir sumanios bendruomenės kūrimas" priemonę "Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" veiklos sritį " Bendruomenių veiklai būtinų patalpų įrengimas". Renginys vyko adresu: Vilties g. 21, Gorainių k., Vainuto sen., Šilutės r.

Viešinimo ir aktyvinimo renginio tema: "Projektų finansavimo sąlygų aprašo pristatymas"

Renginio trukmė: 2 val.

Viešinimo skaidrės

Renginio programa: nuoroda

20399228 1530149320341964_1670731843_o2017 m. liepos 3 d., 12.00 val., Šilutės seniūnijos salėje adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė vyko Asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 skelbimo patvirtinimo.

3. Einamieji klausimai.

Viešinimo skaidrės

Valdybos posėdžio trukmė 1,5 val., 1 kavos pertrauka.Birželio 7, 8, 9, 14, 15 dienomis Šilutės rajone (Kintuose, Švėkšnoje, Šilutėje, Žemaičių Naumiestyje, Vainute) vyko mokymai, kurie skirti potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Asociacijos "Lamatos žemė" Šilutės rajono Vietos plėtros strategiją "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui". Mokymo programa tiesiogiai siejama su VPS 1 prioriteto "Verslo skatinimas, darbo vietų kūrimas, ekonominės veiklos įvairinimas kaimo vietovėse" priemonėmis. Mokymus vedė Aleksandro Stulginskio Universiteto lektoriai.

MOKYMŲ GRAFIKAS

DARBOTARKĖS:

Birželio 7 d. Verslas. Mokestinės prievolės fiziniams asmenims, NVO, labai mažoms, mažoms vidutinėms įmonėms

Birželio 8 d. Verslas. Mokestinės prievolės fiziniams asmenims, NVO, labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms

Birželio 9 d. Socialinis verslas Europoje ir Lietuvoje. Geroji praktika ir pavyzdžiai

Birželio 14 d. Verslo paslaugų įvairovės kaime kūrimas. Geroji praktika ir pavyzdžiai

Birželio 15 d. Vietos išteklių pritaikymas. Verslo pradžia ir plėtojimas kaime

FOTOGALERIJA2017 m. birželio 8 d., 11.00 val., "Lijo" viešbutyje ( Kvietinių g. 14, Gargždai) vyko Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras "Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos priemonę "LEADER" ir "Vietos plėtros strategijų administravimo sistema". Seminare dalyvavo VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė.2017 m. birželio 1 d., 10.00 val., viešbutyje "Vilnius Grand Resort" (Ežeraičių g. 2, Ežeraičių km., Avižienių sen., Vilniaus r.) vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojama apvalaus stalo diskusija tema "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "Leader programa" įgyvendinimo aktualijos. Į diskusiją vyko VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.


 

2017 m. gegužės 18 d., 11.00 val., kavinėje "Arka", Vytauto g. 133, Ariogaloje, Raseinių rajone vyko LKBS susitikimas. Į susitikimą vyko VPS finansininkė Rita Grigalienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.2017 m. gegužės 17 d., 10.00 val., Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijoje (Vilniaus g. 18, Kretinga) vyko Klaipėdos apskrities VVG pasitarimas. Į pasitarimą vyko VPS finansininkė Rita Grigalienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.2017 m. balandžio 20 d., 11.00 val., Aleksandro Stulginskio Universitete vyko Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.

Renginio programa: nuoroda2017 m. balandžio 12 d., Aleksandro Stulginskio Universitete, IV rūmuose vyko seminaras kuriame buvo pristatymas, apie galimybes įgyvendinti paramos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020  programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas". Seminare dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" VPS finansininkė Rita Grigalienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.

Renginio programa: nuoroda2017 m. balandžio 4 d., 10.00 val., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, Vilnius) vyko susitikimas vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS" įgyvendinimo klausimams aptarti. Susitikime dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė.

Renginio programa: nuoroda2017 m. kovo 30 d. Aleksandro Stulginskio Universiteto, IV rūmuose vyko seminaras "Socialinio verslo koncepcijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą". Šiame seminare dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė, VPS finansininkė Rita Grigalienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė ir valdybos narė Birutė Pocevičienė.

Renginio programa: nuoroda2017 m. kovo 17 d. elektroniniu būdu pagal 2016-07-04 valdybos darbo reglamentą (23-24 punktą) vyko Asociacijos "Lamatos žemė" Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos ir Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno formų patvirtinimo Vietos projektų, įgyvendintų pagal 2007-2013 m. KPP laikotarpio vietos plėtros strategiją, stebėsenos laikotarpiui.2017 m. vasario 23 d., 13.00 val., Aleksandro Stulginskio Universitete vyko mokslinis - praktinis seminaras - diskusija "Kokybė kaimui: visavertės gyvensenos formavimas". Šioje diskusijoje dalyvavo Asociacijos "Lamatos žemė" VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė.2017 m. sausio 25 d., 17.30 val. Šilutės seniūnijos salėje adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė vyks Visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Asociacijos "Lamatos žemė" veiklos ataskaitos už 2016 metus tvirtinimo:

1.1. Bendra informacija: Asociacijos "Lamatos žemė" narių kaita per nuo 2016-01-02 iki 2016-12-31.

1.2. Dėl vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" 2016 metų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Asociacijos finansinės ataskaitos už 2016 metus tvirtinimo.

3. Dėl Asociacijos "Lamatos žemė" revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Einamieji klausimai.

Visuotinio susirinkimo trukmė 3 val., 1 kavos pertrauka.    Nuo 2016 m. lapkričio 21 dienos iki gruodžio 1 dienos asociacija "Lamatos žemė" įvykdė Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" įgyvendinimo viešinimo ir aktyvinimo renginius.

      Renginio programa: nuoroda

      Viešinimo skaidrės

     Bliūdsukių kaimo bendruomenės "Želvesys" pageidavimu gruodžio 5 d. asociacija "Lamatos žemė" papildomai surengė Vietos plėtros strategijos "Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui" įgyvendinimo viešinimo ir aktyvinimo renginį, adresu: Liepų g. 9, Bliūdsukių k., Gardamo seniūnija, Šilutės r.

 Eil. Nr.                  Data                  Seniūnija                                    Dalyvių skaičius                     
1. 2016-11-21 Juknaičių seniūnija 17
2. 2016-11-21 Usėnų seniūnija 17
3. 2016-11-22 Rusnės seniūnija 12
4. 2016-11-22 Kintų seniūnija 13
5. 2016-11-23 Švėkšnos seniūnija 17
6. 2016-11-24 Gardamo seniūnija 15
7. 2016-11-28 Vainuto seniūnija 18
8. 2016-11-29 Saugų seniūnija 17
9. 2016-11-30 Katyčių seniūnija 18
10. 2016-11-30 Žemaičių Naumiesčio seniūnija 8
11. 2016-12-01 Šilutės seniūnija 14
12. 2016-12-05 Bliūdsukių k., Gardamo seniūnija 18
Iš viso: 184

 


 

       2016 m. spalio 25 d. vyko mokymai asociacijos "Lamatos žemė" (Šilutės r. VVG) valdybai, administracijai ir VPS įgyvendinimo stebėsenos komisijai. Mokymuose dalyvavo 18 klausytojų iš Skuodo, Pagėgių, Šilalės VVG "LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese" (kodas 596131007). Mokymus rengė Programos "LEADER" ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Mokymai vyko Galnės g. 1, Vainute, Šilutės r.


 

    2016 m. spalio 20 d., 11.00 val. asociacijos "Lamatos žemė" darbuotojos VPS administravimo vadovė Rimutė Pilipavičienė ir VPS finansininkė Rita Grigalienė dalyvavo informaciniame seminare "Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "LEADER", kuris vyko viešbučio "LIJO" konferencijų salėje, Kvietinių g. 14, Gargžduose.

     Renginio programa: nuoroda    Asociacijos "Lamatos žemė" darbuotoja VPS finansininkė Rita Grigalienė dalyvavo seminare  "Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  priemonės „LEADER" vietos plėtros strategijas" 2016 m. spalio 11 d., 10.00 val. Aleksandro Stulginskio universiteto, IV rūmų konferencijų salėje, Universiteto g. 8a, Akademijoje.

     Renginio programa: nuoroda

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 15 Spalis 2019 12:33
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.